Ergonomik Taşıma Teknolojileri

Operatör(insan) tarafından gerçekleştirilen taşıma proseslerinden, operasyonun ergonomi sınırları içerisinde kalabilmesi için, gerekli durumlarda proses ihtiyaç ve kısıtlarına göre ergonomik taşıma teknolojileri kullanılır.

Ergonomik Taşıma Teknolojileri

Ergonomik Taşıma Teknolojileri ’nden uygun olan çözümün seçilmesi, prosese uygun olarak projelendirilmesi ve gerekli tasarımların yapılarak, performans odaklı gerçekleştirilmesi Modsim ’in asıl konusunu oluşturmaktadır.

Ergonomik Taşıma Teknolojileri, esas olarak havadan ve yerden yöntemler olmak üzere ikiye ayrılır :

Havadan Taşıma Teknolojileri; Ergonomik Alüminyum Raylar, Elektronik ve Pnömatik Manipülatörler ve Vakumlu Taşıma Sistemleri (Vakum Lift) ve bunların kombinasyonları ile tarif edilir.

Yerden Kaldırma ve Taşıma Teknolojileri ise; Mobil Taşıma Ekipmanları(Mobil Liftler), Palet Pozisyonlayıcılar ve platformlardır.

Ergonomik çözümlerde bu iki grubun dışında kalan Ergonomik Çalışma İstasyonları ise, operatörlerin istasyon bazlı çalışmalarında ergonomik sınırlar içinde kalmalarını sağlayan sistemlerdir.

Ergonomik Taşıma Teknolojileri, iş ve işçi sağlığı kriterlerini sağlayarak, hem operatörde zaman içinde oluşabilecek kalıcı sağlık problemlerinin önüne geçer, hem de operasyon performansını artırarak daha pratik bir şekilde, daha az kaynakla gerçekleştirilmesini sağlar.

Taşıma teknolojilerinde, operatörlü sistemlerin bir sonraki evresi olan Otomatik Taşıma Teknolojileri de Modsim ’in hizmet konuları arasındadır.